Evangelisatiedag 2025

D.V. 15 maart 2025 - Bethelkerk Ger.Gem. Geldermalsen

EVANGELISATIEDAG 2024 | EVGG

Op zaterdag 23 maart 2024 (zoals elk jaar de derde zaterdag van maart) was de landelijke Evangelisatiedag 2024 in de Bethelkerk te Geldermalsen. Het thema was 'Zout: smakeloos of smaakgevend?'

Terugblik

Kijk de lezingen en de presentatie van de kinderbijbel terug op ons YouTube kanaal.

THEMA

De Heere Jezus noemt Zijn discipelen ‘het zout der aarde’. In de bergrede zegt Hij: ‘Gij zijt het zout der aarde; indien nu zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden?’ Zout is smaakmakend. Je proeft het al snel als de bakker het zout in het brood vergeten is. Ook is zout bederfwerend. Voedsel gaat langer mee als je er zout aan toevoegt. Maar… wat als zout niet (voldoende) aanwezig is? En hoe kan het smaakgevend zijn?

Divers programma

Met verschillende sprekers en in waardevolle workshops denken we na over dit thema. We presenteren nieuwe materialen en ook is er een kinderprogramma (maak de puzzel op pag. 14 van De Evangelist januari '24). Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van persoonlijke ervaringen in het evangelisatiewerk.
Deze dag is niet alleen voor leden van de evangelisatiecommissies, maar voor elk gemeentelid. Evangelisatie is immers geen opdracht voor een klein groepje mensen, maar voor heel de gemeente. In 2022 dachten we na over de evangeliserende gemeente. Als onderdeel van deze gemeente ligt er ook voor (jo)u een taak; zoutend zout zijn in (jo)uw omgeving. Op deze dag geven we hiervoor praktische handvatten mee.

10.00-12.30: ochtendprogramma 
13.30-14.15: middagprogramma

Bekijk het programma

Naast de workshops zal de Kenniskring Evangelisatie opnieuw een interactieve lezing verzorgen, met als thema ‘In welke wereld leven wij? In gesprek over onze samenleving en cultuur.’ Hiervoor is aanmelden niet nodig. 

AANMELDEN WORKSHOPS

Bekijk hier het volledige programma en meld u aan voor de workshops.

Presentatie gebundelde ‘Bijbelverhalen voor jou!’

Tijdens de Evangelisatiedag presenteren we de gebundelde Bijbelverhalen van Jos Kardol. Deze kinderbijbel met illustraties van Julia Meeuse-Visser is een van de actiedoelen van de Jeugdwerkactie en momenteel halen jongeren uit het hele land hier geld voor op. We laten u graag op de Evangelisatiedag het eerste exemplaar zien. 

Noteert u 23 maart in uw agenda?  
We ontmoeten (jo)u graag!

Overige informatie: